Etelä-Savossa ohjelmistokehittäjien kiltatoimintaa

Tiedoksi, että Mikkelissä on käynnistynyt Etelä-Savon ohjelmistokehittäjien kiltatoimintaa. Ajatuksena on, että alueen ohjelmistoyritysten henkilöstön ja Xamkin kohtaamisissa luontevasti verkottouduttaisiin ja löydettäisiin yhteistyömuotoja.

Seuraava kokoontuminen tapahtuu Metatavu Oy:n isännöimänä (Hallituskatu 7 A, 2 krs) 13.12.2022 klo 16:15 – 20:00. Tilaisuudessa teema on työelämään siirtyminen ja junior-devaajien hyödyntäminen.

Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumiset 9.12. mennessä:

https://www.lyyti.fi/reg/EtelaSavon_ohjelmistokehittajien_kiltatapaaminen_3911?utm_medium=email&_hsmi=66420560&_hsenc=p2ANqtz-_FxPI3Z4cBcx1ez_GqXH_Oxw4EOKQJLDhZMNJmRvbiIRfX2WpXdjszzC8G2YzbJQoOLM-Wq6XurlddIcVt0x7getPYFQ&utm_content=66420560&utm_source=hs_email

Kiltatoiminta on osa Ohjelmistojen laadunvarmistamispajan perustaminen -hanketta.

Hankkeesta tarkemmin osoitteessa:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjelmistojen-laadunvarmistuspajan-perustaminen/