Etelä-Savossa ohjelmistokehittäjien kiltatoimintaa

Tiedoksi, että Mikkelissä on käynnistynyt Etelä-Savon ohjelmistokehittäjien kiltatoimintaa. Ajatuksena on, että alueen ohjelmistoyritysten henkilöstön ja Xamkin kohtaamisissa luontevasti verkottouduttaisiin ja löydettäisiin yhteistyömuotoja.

Seuraava kokoontuminen Mikkeli-karagessa (Maaherrankatu 12) on 6.10.2022 klo 16:15 – 20:00. Tilaisuudessa teema on testiautomaatio, asiantuntijavieraana vuoden 2018 testaajaksi valittu Ilpo Paju.

Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumiset 3.10. mennessä:

https://www.lyyti.fi/reg/EtelaSavon_ohjelmistokehittajien_kiltatapaaminen_8480?utm_medium=email&_hsmi=63713998&_hsenc=p2ANqtz–fQXh6o_VMRp-xBRrVT8DqHwFgN6cVrsFXr9o5399SEq0IIUq6IvB3OE_-wB2rvwX-WsM1iPi1vJXKFPJz2lX17y2dmg&utm_content=63713998&utm_source=hs_email

Kiltatoiminta on osa Ohjelmistojen laadunvarmistamispajan perustaminen -hanketta.

Hankkeesta tarkemmin osoitteessa:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjelmistojen-laadunvarmistuspajan-perustaminen/