Tutustuminen ESE-verkon toimintaan 19.2.2019

Kävimme tutustumassa ESE-verkon toimintaan. Meille esiteltiin heidän tietojärjestelmäkokokonaisuutta,
jolla ohjataan ja seurataan sähkön siirtoa verkossa, sekä miten saadaan kulutus mitattua sekä laskutettua asiakkailta.
Yllättävän moni toimija on yhteispelissä mukana. Tiedonsiirtorajapinnat olivat valtaosin XML-pohjaisia.
Vuosi sitten ESE-verkon alueella kulutusmittarit saatiin katettua kokonaisvaltaisesti etäluennan piiriin, ja yhä enemmässä määrin kulutusmittarit tukevat myös sähkönjakelun keskeytyksen etänä. Nykyaikaa on luonnollisesti myös se, että kuluttajat voivat online-palvelussa seurata oman liittymänsä kulutusta. Tutustumistilaisuus oli avoin niin mittyläisille kuin ei-jäsenillekin.

Vastaa