etusivu | johtokunta | tapahtumat | toiminta | yleistä | liittyminen | palauteTOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien, sitä opiskelevien ja harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella. Yhdistys tukee heidän tietotekniikan tietämyksen lisäämistään sekä edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä ja yhdistyksen jäsenten verkostoitumista.

Vuonna 2016 toiminnalle pyritään edelleen etsimään uusia muotoja jo käytössä olevien rinnalle taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa.

Hallinto

Yhdistyksen hallinto toimii vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilökuntaa. Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota eikä muita etuuksia.

Jäsenistö

Jäsenmäärää pyritään lisäämään erityisesti tekemällä yhdistystä tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa.

Yhteistoiminta

Yhteistyötä alueen muiden tietotekniikkayhdistysten kanssa jatketaan perinteiseen tapaan ja tarkoitus saada kuluvan vuoden aikana lisää yhdistyksiä yhteistyön piiriin.

Tiedotus

Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen omien www-sivujen ja facebook-ryhmän kautta, sekä sähköpostilla. Tiedottamisen parantamiseksi aloitetaan uusiin verkkosivuihin tähtäävä projekti.

Talous

Jäsenmaksut pidetään vuonna 2016 TIVIA:n päätösten mukaisina. Matkoista ja tapahtumista peritään osallistujilta johtokunnan päättämä osallistumismaksu.

Muu toiminta

Koulutusseminaari järjestetään tulevan vuoden aikana. Myös muuta seminaari ja jäsentapaamistoimintaa jatketaan kasvuhakuisesti. Yritysvierailuja järjestetään johtokunnan valitsemiin kohteisiin.Mitty ry osallistuu Kaakonkulman syysolumppialaisiin. Pyritään kehittämään uudentyyppistä toimintaa toiminnan lisäämiseksi.

Johtokunta