Mikkelin tietotekniikkayhdistys ry

Toiminta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yhdistys toimii tietotekniikan parissa työskentelevien, sitä opiskelevien ja harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella. Yhdistys tukee heidän tietotekniikan tietämyksen lisäämistään sekä edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä ja yhdistyksen jäsenten verkostoitumista.
Vuonna 2018 toiminnalle pyritään edelleen etsimään uusia muotoja jo käytössä olevien rinnalle taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa.

Hallinto

Yhdistyksen hallinto toimii vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilökuntaa. Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota eikä muita etuuksia.

Jäsenistö

Jäsenmäärää pyritään lisäämään erityisesti tekemällä yhdistystä tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa.

Yhteistoiminta

Yhteistyötä alueen muiden tietotekniikkayhdistysten kanssa jatketaan perinteiseen tapaan ja tarkoitus saada kuluvan vuoden aikana lisää yhdistyksiä yhteistyön piiriin.

Tiedotus

Tiedottaminen hoidetaan yhdistyksen omien www-sivujen ja facebook-ryhmän kautta, sekä sähköpostilla.

Talous

Jäsenmaksut pidetään vuonna 2018 TIVIAn päätösten mukaisina. Paikallisjäsenmaksu määritellään erikseen. Matkoista ja tapahtumista peritään osallistujilta johtokunnan päättämä osallistumismaksu.

Muu toiminta

Koulutusseminaari pyritään järjestämään tulevan vuoden aikana. Myös muuta seminaari ja jäsentapaamistoimintaa jatketaan kasvuhakuisesti. Yritysvierailuja järjestetään johtokunnan valitsemiin kohteisiin. Mitty ry osallistuu Kaakonkulman syysolumppialaisiin. Pyritään kehittämään uudentyyppistä toimintaa toiminnan lisäämiseksi.

Johtokunta