etusivu | johtokunta | tapahtumat | toiminta | yleistä | liittyminen | palaute


kuvat

Kevätkokous & täydennysvaalit

"Kokkous tiällä, elekee kurvatko ohi", niin taisi lukea meidän kokouspaikkaa osoittavassa plakaatissa ulko-ovella. Tänä vuonna Mittyn kevätkokouksen merkeissä kokoonnuimme Mikkelin Graaniin Viljavuuspalvelun tiloihin 6. päivä maaliskuuta. Ei meitä niin sankoin joukoin paikalla ollut, mutta ilahduttavasti johtokunnan ulkopuolisten osuus oli kasvanut.

Tilaisuus aloitettiin jouhevasti nauttimalla viljavuuspalvelun tarjoamia herkkuja kahvin/teen kera. Tämän jälkeen käynnistyi kokous. Kevätkokouksen yhteydessä meillä oli johtokunnan täydennysvaalit, sillä johtokunnan kokoonpano oli vajaa yhdellä hengellä. Ennakkoon johtokunta oli saanut kahden potentiaalisen mittyläisen suostumuksen ehdokkaaksi asettamiseen. Heistä toinen edusti yhteisöä, joka ei entuudestaan ollut edustettuna Mittyn johtokunnassa, joten johtokunnan tasapainon vuoksi kokous nimesi ainoastaan hänet ehdokkaaksi. Kevätkokous siis valitsi uudeksi johtokunnan jäseneksi Marjo Murtosen seurakuntayhtymästä.

Itse kokousvaihe oli nopeasti ohitse, ehkä noin 20 minuutissa. Sen jälkeen katsoimme Viljavuuspalvelun esittelyvideon ja siirryimme kierrokselle puheenjohtajamme opastuksella.

Viljavuuspalvelun päätoimintaa ovat maan ravinnetilan tutkimukset eli viljavuustutkimukset, ja niihin liittyvät lannoitus- ja kalkitusohjeet, erilaiset analyysit, sekä kotipuutarhojen maa-analyysipalvelut ja niihin liittyvät maanparannus- ja lannoitusohjeistukset. Viljavuuspalvelun asiakkaista 85 % on maatiloja.

Kierroksemme alkoi siitä, kun maanäytteet tulevat postipakettina Viljavuuspalvelulle. Vierailuajankohtamme ei ollut vilkkaimpaan vuodenaikaan, joten lähetyksiä ei ollut tullut paikalle häkkikaupalla. Maanäytteen mukana tulevat tutkimuspyyntölomakkeet luetaan optisella lukijalla tietojärjestelmään, ja kone tulostaa näytteelle yksilöllisen viivakoodin, jonka perusteella linjasto osaa tehdä näytteelle tarvittavat toimenpiteet.

Maanäytteet odottavat jonkin aikaa pienissä "margariinirasioissa" kuivumista, jonka jälkeen maa-aines kulkee murskaamon kautta. Murskauksen jälkeen yksi laitteista automaattisesti jakaa näytteen maa-aineksen eri ryhmiin. Sen jälkeen linjasto uuttaa näytteet, koska analyysit tehdään uutteista, ei suoraan itse maa-aineksesta. Laboratorio kokoaa tulokset, ja lopulta asiakas saa raportin näytteestä.

Yritysvierailu oli antoisa siinä mielessä, että harvalla meistä oli entuudestaan tietoa siitä, mitä Viljavuuspalvelun seinien sisällä tehdään, ja kuinka yllättävän paljon se hyödyntää tietotekniikkaa. Mittyläisten tutkimusmatkaryhmä kiittää ja pokkaa.

Kevätterveisin, Marko