Mikkelin tietotekniikkayhdistys ry

Tapahtumat

Tapahtumat

Kävimme tutustumassa Mipron toimintaan 17.5.2011; paikalla kuusi mittyläistä. Yritysesittelyn lisäksi meille havainnollistettiin logiikkaohjelmointia.

MITTYn kevätkokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksen jälkeen seurasimme näytelmää "Suurenmoista!".

Päädyimme hyllyttämään itsemme, sillä päällekkäisyyksien takia meiltä olisi liijennyt kisapaikalle vain yhden hengen iskujoukko.

Kesätapahtuma jouduttiin perumaan ennakkoilmoittautuneiden vähäisen määrän takia.